Author: DI Office

Maintenance of the factory system

Đối với những nhà máy số lượng máy móc thiết bị nhiều, giá trị cao. Sau một thời gian sử dụng sẽ bị hư hỏng, nên chi phí cho sửa chữa và thay thế thiết bị là rất lớn.

Read More