Author: Services Super

Dịch vụ quản lý sổ sách kế toán

Dona Industry cung cấp dịch vụ kế toán khu vực Biên Hòa – Đồng Nai, cung cấp nhân viên phụ trách làm các công việc kế toán cho doanh nghiệp bao gồm: – Thu thập hóa đơn chứng từ, hạch toán nghiệp vụ phát sinh. – Lập chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán. […]

Read More

Thiết kế hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực là tài liệu quan trọng đầu tiên của một công ty khi làm việc với đối tác và khách hàng. Hồ sơ năng lực sẽ giúp đối tác hiểu về năng lực của công ty bạn, tạo ấn tượng ban đầu và cái nhìn tổng quan về bạn để đi đến […]

Read More

Thiết kế Logo

Logo đưa hình ảnh doanh nghiệp đến mọi nơi Logo là ấn tượng đầu tiên đại diện cho một thương hiệu. Logo xuất hiện ở mọi nơi từ website, danh thiếp, tài liệu văn phòng, các ấn phẩm quảng cáo, đồng phục nhân viên đến đồ dùng trong văn phòng. Để nhận diện thương hiệu […]

Read More

Đăng ký nhãn hiệu

Để toàn quyền sử dụng nhãn hiệu của mình. Một việc rất quan trọng mà doanh nghiệp thường bỏ qua đó là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Dona Industry giúp khách hàng thực hiện công việc này ngay trong gói sản phẩm thiết kế thương hiệu. Công việc cụ thể gồm: Tư vấn đăng […]

Read More

Tư vấn chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu Chiến lược thương hiệu như là kịch bản toàn phần của sự khác biệt hóa, nó giúp doanh nghiệp chiếm và giữ thị phần khi thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt. Nó sẽ làm sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp nổi bật giữa hàng loạt loại sản phẩm […]

Read More