Invest and rental robot arm

Invest and rental robot arm

(Vietnamese below)

What is an industrial robot arm?

Industrial robot arms are mechanical devices used in industrial production to help achieve higher productivity than humans.

The application of robotic arms in factories and production lines is extremely diverse, almost every production stage can be replaced by robotic arms and automatic lines.

Due to the large initial investment cost, most Vietnamese businesses have difficulty accessing the world’s advanced automated technologies, but with our robot rental service, we will help businesses solve the problem: invest and rental robot arm.

Uses of industrial robot arms:

 • Save time by working 24/7.
 • Save the cost of hiring workers for factories.
 • Minimizing human errors.
 • Working in harsh, hazardous, or dangerous environments.
 • Save the cost of renting space to have a place to work for workers.

Applications of robotic arms:

With a cost of only about 50% of the cost of hiring labor.

Output can be up to 28 – 32 bags/minute.

Product load up to 165kg.

Businesses can use robotic arms to do the following:

 • Arrange products on the line
 • Lifting and lowering large weights
 • High speed lifting
 • Transporting and packing bags instead of workers
 • Precise packing

Businesses that have needs please contact us for a survey and quote. We have a nationwide support team and are always ready to cooperate in good faith.

 


Cánh tay robot công nghiệp là gì?

Cánh tay robot công nghiệp là thiết bị cơ khí dùng trong sản xuất công nghiệp giúp đạt năng suất cao hơn con người.

Ứng dụng của cánh tay robot trong các nhà máy, dây chuyền sản xuất là vô cùng đa dạng, hầu như mọi công đoạn sản xuất đều có thể được thay thế bằng các cánh tay robot và dây chuyền tự động.

Do vấn đề chi phí đầu tư ban đầu quá lớn nên hầu hết doanh nghiệp Việt đều khó tiếp cận với các công nghệ tự động tiên tiến của thế giới, nhưng với dịch vụ cho thuê robot của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp giải bài toán vốn đầu tư.

Công dụng của cánh tay robot công nghiệp:

 • Tiết kiệm thời gian do làm việc được 24/24.
 • Tiết kiệm chi phí thuê công nhân cho các nhà máy.
 • Hạn chế được những sai sót do con người thường mắc phải.
 • Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, độc hại, hoặc nguy hiểm.
 • Tiết kiệm được chi phí thuê mặt bằng để có chỗ làm việc cho công nhân.

Ứng dụng của cánh tay robot:

Với chi phí chỉ khoảng 50% so với chi phí thuê nhân công. Sản lượng có thể lên đến 28 – 32 bao/phút. Tải trọng sản phẩm lên đến 165kg. Doanh nghiệp có thể dúng cánh tay robot để làm các công việc:

 • Sắp xếp sản phẩm lên dây chuyền
 • Nâng hạ trọng lượng lớn
 • Nâng hạ tốc độ cao
 • Vân chuyển và xếp bao thay nhân công
 • Đóng gói chính xác

Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được khảo sát và báo giá. Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ trên toàn quốc và luôn sẵn sàng hợp tác trong thiện chí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *