CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Công ty cổ phần Công Nghiệp Đồng Nai thành lập từ sự liên kết giữa các công ty dịch vụ hỗ trợ công nghiệp trong tỉnh Đồng Nai.

Chúng tôi đầu tư xây dựng các doanh nghiệp, sở hữu các thương hiệu, và thu lợi nhuận từ hoạt động của các công ty.

Hiện nay, các công ty thuộc hệ sinh thái hỗ trợ công nghiệp của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực: tư vấn đầu tư, kế toán thuế, pháp lý doanh nghiệp, môi giới bất động sản công nghiệp, quản lý và khai thác bất động sản, dịch vụ hành chính văn phòng…

Nhóm dịch vụ công nghiệp

Tìm địa điểm đầu tư

Tìm địa điểm đặt nhà máy, thuê đất khu công nghiệp, thuê nhà xưởng

Giấy chứng nhận đầu tư

Lập dự án đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thành lập doanh nghiệp

Xây dựng chính sách

Xây dựng chính sách quản lý: thang bảng lương, nội quy lao động…

Giấy phép lao động

Tư vấn, thực hiện thủ tục nhập cảnh, giấy phép lao động, bảo hiểm xã hội…

Tư vấn thuế – kế toán

Tư vấn các vấn đề về thuế – kế toán – kiểm toán, quyết toán, giao dịch liên kết

Tư vấn pháp lý thường xuyên

Dịch vụ pháp lý thường xuyên về lao động, hợp đồng, mua bán sáp nhập

Hoạt động của các thành viên