CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Dona Industry là công ty đầu tư sở hữu doanh nghiệp. Chúng tôi đầu tư xây dựng các doanh nghiệp, sở hữu các thương hiệu, và thu lợi nhuận từ hoạt động của các công ty. 

Hiện nay các công ty của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác bất động sản, dịch vụ hành chính văn phòng, tư vấn đầu tư, kế toán thuế, pháp lý doanh nghiệp, tư vấn công nghệ, quảng cáo, thiết kế nội thất, phát triển phần mềm… 


Sản phẩm dịch vụ chính

Đầu tư doanh nghiệp

Đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp nhỏ. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, dự án, bằng sáng chế.

Dịch vụ hành chính tổng hợp

Cung cấp phòng hành chính thuê ngoài cho doanh nghiệp. Thực hiện các công việc hành chính pháp lý theo yêu cầu.

Tư vấn công nghệ

Tư vấn ứng dụng công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp. Tư vấn an toàn thông tin. Cung cấp thiết bị an ninh.

Khai thác bất động sản

Quản lý và khai thác tòa nhà, văn phòng, căn hộ. Thuê, cải tạo và cho thuê lại.

Xây dựng nhà xưởng

Tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng các công trình nhà xưởng công nghiệp.

Phát triển bất động sản

Đầu tư, phát triển dự án bất động sản. Phân phối bất động sản.

Hình ảnh hoạt động