Dona Industry JSC

Dona Industry là công ty đầu tư sở hữu doanh nghiệp. Chúng tôi đầu tư xây dựng các doanh nghiệp, sở hữu các thương hiệu, và thu lợi nhuận từ hoạt động của các công ty. Hiện nay Dona Industry hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, tư vấn đầu tư, quản lý văn phòng, quản lý doanh nghiệp, pháp lý doanh nghiệp, quảng cáo, nội thất, thiết kế nhãn hiệu… 

Các công ty của Dona Industry cung cấp các giải pháp quản lý công ty trọn gói cho doanh nghiệp nhỏ như: thiết kế thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, dịch vụ hành chính doanh nghiệp, chuẩn bị tài liệu, quản lý sổ sách kế toán, báo cáo thuế – bảo hiểm xã hội… 

Các lĩnh vực chính

Xây dựng

Hoạt động xây dựng. Thi công xây dựng. San lấp và chuẩn bị hạ tầng.

Đầu tư tài chính

Đầu tư sở hữu doanh nghiệp. Đầu tư chứng khoán. Đầu tư tài sản cho thuê.

Phát triển bất động sản

Đầu tư sở hữu bất động sản. Phát triển dự án bất động sản. Phân phối bất động sản.

Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ văn phòng. Dịch vụ hành chính và pháp lý trong doanh nghiệp.

Thiết kế

Thiết kế xây dựng, thiết kế nội thất, thiết kế thương hiệu.

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư. Tư vấn quản lý tài sản. Ủy thác đầu tư và quản lý tài sản đầu tư.

Hình ảnh hoạt động

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
R47 đường D4, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại: 09.11.77.00.11 | Mail: info@donaindustry.com | Facebook: Dona Industry | Website: donaindustry.com