Asadolaw

Tư vấn quản lý tài sản

Quản lý một khối tài sản lớn không phải chuyện dễ dàng. Vì hầu hết tài sản không nằm ở dạng tiền mặt. Nó có thể là các bất động sản, tiền gửi ngân hàng, vàng, cổ phiếu… và đặc biệt là các công ty.

Sử dụng dịch vụ của một công ty quản lý tài sản, khách hàng sẽ được hỗ trợ giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan tới tài sản từ quản lý tổ chức, quản lý các vấn đề về  tài chính, kế toán, quản lý bất động sản, lập di chúc thừa kế, chuyển nhượng tài sản…

Toàn bộ công việc này lại được thực hiện với sự tư vấn của các luật sư, các nhà quản lý đầu tư, các chuyên gia bất động sản và các chuyên gia về thuế.

Asadolaw có thể gợi ý cho khách hàng để nhận được các lợi ích như:

  1. Tổ chức hệ thống công ty, phân tách và sáp nhập để lập các tập đoàn, các công ty holding, công ty ngoại biên.
  2. Phân phối vốn linh hoạt. Phân chia lợi nhuận.
  3. Tối ưu hóa chi phí thuế.
  4. Tránh rủi ro đây chuyền.
  5. Bảo vệ an toàn cho cá nhân chủ sở hữu.
  6. Dễ chuyển nhượng, hoặc gọi vốn.

Khách hàng cần tìm hiểu có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.