Thiết kế thương hiệu

Thiết kế logo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu. Tư vấn đặt tên nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Tư vấn thiết kế bộ hồ sơ năng lực. Thiết kế website và quản lý các kênh truyền thông trực tuyến.