Thi công hạ tầng

Khảo sát hiện trạng, tư vấn, thiết kế thi công hạ tầng công nghiệp.