Khai thác bất động sản

Quản lý và khai thác tòa nhà, văn phòng, căn hộ. Thuê, cải tạo và cho thuê lại.