Huỳnh Thảo Nguyên – Giám đốc công ty Asadona

Chúng tôi thuê phòng họp tại DI Office để thực hiện các buổi tư vấn cho khách hàng nước ngoài. Họ thường đi một đoàn đông người và cần một phòng họp chuyên nghiệp. Khi họp ở đây, nếu chúng tôi cần thêm người phiên dịch hay sắp xếp một bữa ăn sau cuộc họp DI Office đều có thể thực hiện giúp chúng tôi rất nhanh chóng. Nhân viên lễ tân của DI Office cũng hỗ trợ rất tận tình và chuyên nghiệp ngay cả khi chúng tôi không ở đó.