Dona Industry JSC

Dona Industry là công ty đầu tư sở hữu doanh nghiệp. Chúng tôi đầu tư xây dựng các doanh nghiệp, sở hữu các thương hiệu, và thu lợi nhuận từ hoạt động của các công ty. Hiện nay Dona Industry hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, tư vấn đầu tư, quản lý văn phòng, quản lý doanh nghiệp, pháp lý doanh nghiệp, quảng cáo, nội thất, thiết kế nhãn hiệu… 

Các công ty của Dona Industry cung cấp các giải pháp quản lý công ty trọn gói cho doanh nghiệp nhỏ như: thiết kế thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, dịch vụ hành chính doanh nghiệp, chuẩn bị tài liệu, quản lý sổ sách kế toán, báo cáo thuế – bảo hiểm xã hội…