Cho thuê văn phòng

Gồm văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, và văn phòng cố định. Để doanh nghiệp đặt trụ sở công ty, gắn bảng hiệu. Kèm theo dịch vụ lễ tân, tiếp khách, phòng họp, giao nhận thư, chuẩn bị tài liệu…