Category Archives: Tư vấn

Tư vấn chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu Chiến lược thương hiệu như là kịch bản toàn phần của sự khác biệt hóa, nó giúp doanh nghiệp chiếm và giữ thị phần khi thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt. Nó sẽ làm sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp nổi bật giữa hàng loạt loại sản phẩm […]

Read More

Đầu tư doanh nghiệp

Quỹ đầu tư doanh nghiệp nhỏ Quỹ đầu tư của Dona Industry thành lập năm 2018, có tổng vốn cam kết là 25 tỷ, dự kiến đầu tư vào 10 công ty tính đến cuối năm 2022. Đây là quỹ đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết chuyên tập trung đầu tư vào vốn […]

Read More