Bảng giá

Các gói thuê văn phòng

Văn phòng ảo

Văn phòng chia sẻ

Văn phòng trọn gói

500.000/tháng

1.500.000/tháng

4.000.000/tháng